KONTO PRENUMERATY

Należność za prenumeratę "Gazety Olsztyńskiej" w kolportażu domowym w Olsztynie, Dywitach, Kieźlinach i Ostrzeszewie mogą Państwo przelać bezpośrednio na nasze konto:

Grupa WM Sp. z o.o.
PKO BP O/Olsztyn
08 1020 3541 0000 5402 0124 2411

W treści przelewu prosimy podać adres, na który ma być dostarczana gazeta.

DZIĘKUJEMY!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń:
89 539 76 63
514 800 516